Translate

zondag 30 oktober 2011

Nieuw seizoen.............nieuwe meubels................New season..............new furniture.....................

Ik moest diep in mijn geheugen graven.......hoe zagen ze er ook al weer uit !!?????
Zo'n 4 maanden geleden hadden we ze al gekocht en afgelopen week was het dan zover....
Jippie.....:) de nieuwe meubels komen.

I had to dig deep into my memory ....... how did they look !!?????
Around four months ago we bought them and last week they came ....
Yippee .....:) the new furniture.

De bank was echt aan vervanging toe, deze was veranderd in een grote krabpaal voor de katten ??:(
En tja.....als dan de bank eruit gaat, dan toch ook de 2 stoeltjes, want die kunnen écht niet meer...
toch !!!The bank was really to be replaced, it had turned into a large scratching post for cats?: (
And well ..... then if the bank goes out, then at least the two chairs also, because they really do not match ...We gaan van de terracotta kleuren naar een cognac kleur lederen bank en 2 prachtige fauteuils in taupe leder...........en het staat echt prachtig ( al zeg ik het zelf ).
En nu er voor zorgen dat ook deze bank geen eigendom wordt van mijn 2 lieve schatten.....

We go from the terracotta colors to a cognac color leather sofa and two chairs in taupe leather  ........... and it's really beautiful (though I say so myself).
Now make sure that this bank is not owned by my two little treasures .....

Sorry jongens....jullie terrein wordt overdag verplaatst van praktisch het hele appartement, naar de hal, slaapkamer en het dakterras !!!!!
Mijn huis, mijn regels, hoeveel kopjes jullie mij ook geven, kleine donders ....hihihih.......

Sorry guys .... your site is virtually the whole day moving from apartment to the hallway, bedroom and roof terrace !!!!!
My house, my rules, how many cups you give me little thunder .... ....... hihihih

Bij een nieuwe bank en stoelen horen uiteraard ook nieuwe kussens en in dit seizoen is ook een nieuwe plaid onmisbaar. Dus ging ik samen met mijn hubbie op pad.
Gelijk ook wat nieuwe kaarsen gekocht en het plaatje is compleet.
Ik omarm de herfst als ik heerlijk onderuit lig op mijn nieuwe bank, onder mijn nieuwe plaid en met mijn nieuwe kaarsen, brandend, op de achtergrond. Heeeeeerlijk.......

In a new sofa and chair i need new cushions and ofcourse this season is a new plaid indispensable. So I went with my hubbie on the road.
As also bought some new candles, and the picture is complete.
I embrace the fall when I lie on my wonderful new bank, under my new plaid and when my new candles are burning in the background. Loving it .......Een fijne zondag allemaal.
Groetjes Bianca
A fine sunday for all of you.
Love Bianca

maandag 17 oktober 2011

Als een vis in het water.............Like a fish in the water..........

Gisteren hadden mijn hubbie en ik een personeelsfeest van mijn werk.
Ik ben zelf voorzitster van de personeelsvereniging, dus het was voor mijn geen verrassing wat we gingen doen..........
Het weer was ons goed gezind en de zon heeft de hele dag geschenen.........heerlijk !!!!!!!

Yesterday my hubbie and I had a staff party for my work.
I'm president of the staff, so it was not asurprise for me where we were going ..........
The weather was good and the sun shined all day ......... delicious !!!!!!!
Rond 14.00 uur verzamelen in Bergharen bij de visvijvers van De Forel.
Laat zich wel raden wat we zijn  gaan doen.....???? Vissen !!!!!  Jaja..........zowel de mannen als de vrouwen.

We arrived around 14.00 hours in Bergharen at the fish ponds of Trout.
Guess what we are going to do .....???? Fishimng !!!!! Yeah .......... both men and women.


Ik had nog nooit gevist, maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Rond 14.30 uur werden de hengels uitgedeeld en kregen we de aanwijzigingen.
Nr. 1 Het "levend " aas aan het haakje bevestigen....ieks....!!???......pieren, meelwormpjes en motten ÉN allemaal nog levend hoor !!!!
Nr. 2 Na het vangen van een vis, de vis, alvorens het haakje uit de bek te verwijderen, doodknuppelen.
Euh.....zelf ?? Is daar niemand anders voor !!!
Nr. 3 Daarna de vis in het LEEFnet ( die in het water hangt ) gooien...........wacht even hoor.......we moesten ze toch doodmaken ??? en dan in een leefnet ????..........jaja......Ohhhhh.....dat is beter voor de versheid van je vis...........Tuuuuuurlijk.

I had never fished, but well, that did not spoil the fun. Around 14.30 hours the rods were handed out and we got the instructions.
No. 1 Attach the "live" bait at the hook.... ieks ....!!???...... worms, meal worms and moths and all still alive you know!!
No. 2 After catching a fish, the fish clubbing, before taking the hook from the mouth.
Uh ..... yourself? Is there anyone else!
No. 3 Put the fish in the keepnet (which hangs in the water)........... wait a minute ....... hear we had to kill them anyway?? and then a keepnet ????.......... Ohhhhh ..... yeah ...... that's better for the freshness of your fish .........Sure!!
Aan de slag dan maar.
Nou niet gaan lachen hoor, maar ik vond het echt leuk om te doen..........vissen een saaie "sport " ?Euh.....ja zeker, maar met een groep van 35 mannen en vrouwen wordt het al snel hilarisch, vooral als er een vis wordt gevangen door iemand die niet weet wat hij er nu mee moet doen.
Doodknuppelen Martin......dat moet je doen.

Getting started then.
Well do not laugh, but it was really fun to catch a fish .......... boring "sport"? Euh ..... yes indeed, but with a group of 35 men and women it quickly becomes hilarious, especially when a fish is caught by someone who does not know what he should do it now.
Martin ...... kill the fish....that's what you have to do.


Ammehoela...........zeg Bianca, jij hebt dit uitje verzonnen, dus euh.....ga je gang !!!!!
Niet te geloven zeg, wat een watjes zijn die mannen. Hoezo stoere kerels, ben ik #%^((&^ weer
de klos !!!!

Yeah right........... Bianca, you have made this trip, so uh ..... go ahead !!!!!
Unbelievable, men are wimps. No tough guys, I'm  #%^((&^ the spool!!


Oke, zo gezegd, zo gedaan ( ik laat me niet kennen ).........Op naar de vis.
Waar is de hamer ? ( het is namelijk de bedoeling dat je de vis met 1 tik op zijn koppie uitschakelt ).
Geen hamer te bekennen en die arme vis ligt daar maar te spartelen op het droge...........zeg euh, ik ben geen dierenbeul.........geef me &%$*#$ een hamer !!!!!!
Nergens een hamer maar.................wel een bierflesje ( leeg, dacht ik ) Sorry vis, maar daar ga je dan.
Met een flinke tik op zijn koppie gaat de vis K.O., met een spray van bier over de vis en mijzelf heen.
Het bierflesje zat nog tjok vol.........heb ik weer. Ook iets te hard gemept........bloed op mijn nieuwe trui......ik lijk wel een slachter....ohhh....wat erg !!!! Dit ben ik niet hoor :(

Okay, so that is what happened......... On to the fish.
Where's the hammer? (Consider the idea that you should kill the fish with a tap on his little head )
No hammer in sight and there is only the poor fish.......struggling ........... um say, I am not an animal torturer ......... give me &%$*# $ a hammer !!!!!!
Nothing but a hammer ................. a beer bottle (empty, I thought) Sorry fish, but there you go.
With a good smack on his little head, the fish is KO, with a spray of beer on the fish and myself to go.
The beer bottle was still full ......... I tjok again. I knocked too hard ........ blood on my new sweater ...... I look like a killer .... ohhh .... what..... really!! This is not me : (


Uiteindelijk zelf ook nog een vis gevangen, ik zal je de rest besparen. :D
Ultimately even  i caught a fish, I'll save you the rest. : DNa ruim 2 uur vissen is het tijd voor de barbecue........onze gevangen vissen worden schoongemaakt of je kunt de vis omruilen voor een gerookt exemplaar.
De dag wordt naar tevredenheid afgesloten en ik bedank iedereen voor de gezellige middag.

After more than two hours fishing it's time the for barbecue ........ our caught fishes are cleaned or you can exchange them for a smoked sample.
The day is satisfactorily completed and I thank everyone for the great afternoon


Noot: Mijn "slachtingsritueel "is mijn collega's niet ontgaan en gedurende de barbecue hebben ze een "koosnaampje"voor mij verzonnen.
B.B.B.........Bianca de Blonde Butcher...........en bedankt fijne collega's....hihhi.......tot volgend jaar.

Note: My "ritual slaughering", has been noticed by my colleagues and during the barbecue  they gave me a "nickname".
BBB ........ Blonde Bianca Butcher......... thank you. ........... nice colleagues............ hihhi .... 

until next year.