Translate

woensdag 14 november 2012

Herfst en Disney ??? Autumn and Disney ???

Wat een prachtig herfstweer vandaag......
Wij, mijn hubbie en ik zijn heerlijk naar de sauna geweest. Het zonnetje was geweldig.....
Dus ik dacht, laat ik eens een blogje over deze mooie herfstdag maken !!!
Maar eigenlijk had ik er al een keer een gemaakt en als je even rond kijkt in blogland,dan zie je al snel dat er al heeeeeel veeeel blogs over de herfst gemaakt zijn.
Maar goed, ik was op zoek naar leuke herftplaatjes en toen kwam ik dit tegen.
What a beautiful autumn weather today ... ...
We, my hubbie and I went to the sauna. The sunshine was great .....
So I thought, let's make a blog about this beautiful autumn day!!!
But actually I  already had created a blog about the autumn and if you look around in blogland, you will see very soon that there are already loads of blogs about the autumn.
But anyway, I was looking for nice autumn pictures when I came across this.
 
 
Vind je 'm niet prachtig. Een herfsttaart !!!! Zo mooi.
In mijn verdere zoektocht kwam ik nog heel veel mooie taarten tegen.
De leukste, die van Disney en andere tekenfilmmakers ( ik ben al vanaf kind gek van tekenfilmfiguren ) heb ik uitgekozen voor in mijn blog.
Ik vind ze zo mooi !!!
Don't you think it's beautiful. An autumn cake!!!! So beautiful.
In my further search I came across many beautiful cakes. The cutest, those of Disney and other cartoon makers (I'm already from child fond of cartoon figures) I've chosen for my blog.
I find them so beautiful!!!
 
 
Ratatouille

 
The Lion King

 
Teigertje

 
Minnie mouse en Katrien Duck

 
Ice Age

 
 Winnie the Pooh

Zonde om deze op te eten, toch !
Nog een fijne week allemaal.
Liefs Bianca
A sin to eat them, don't you think!
Have a fine week.
Love Bianca

maandag 5 november 2012

Mijn lichtpuntjes..........My shining lights..........

 
10 juli 2012
 
Op deze datum kwam mijn nichtje Chloé ter wereld.
Intussen is ze al weer bijna 4 maanden oud.
Alleen al naar haar kijken geeft mij vlinders in mijn buik.
On this date my niece Chloé came in the world.
Meanwhile, she is already almost 4 months old.
Just looking to her gives me butterflies in my stomac.
 
 
Het is een meisje met pit en een aanstekkelijke glimlach.
Ze kan heerlijk lachen en kieren, maar o wee als ze niet haar zin krijgt !!!
Die NEE fase begint toch pas bij 2 jaar ? Nou, deze dame is haar tijd ver vooruit haha....
In de buik van haar mama was ze al erg aanwezig en daar is niets aan veranderd.
It is a girl with a spicy character and a great smile.
She can laugh and she can talk in her own way, but if she doesn't get her way..oh..oh !!!
That NO phase begins at 2 years old ? Well, this lady is her time far ahead haha ….
In the belly of her mama, she was already very present and there's nothing changed
 
 
Samen met haar zus Ehlana en broers Dominic en Gio houden ze mijn zus wel bezig.
Maar zeg nou zelf, is het geen prachtig stel.
Together with her sister Ehlana and her brothers Dominic and Gio they are a handfull for my sister.
But look at them, isn't it a beautiful family.
 
 
Bedankt zussie, voor mijn nichtjes en neefjes.
Liefs tante Bianca xx
Thanks for my nieces and nephews, sis.
Love aunt Bianca xx

zondag 28 oktober 2012

Mooie herfst.............Beautiful autumn..........De zon schijnt volop. Als je zo naar buiten kijkt zou je niet zeggen dat het al eind oktober is.
Maar zodra je de deur uit stapt voel de wind en de kou. Het zonnetje maakt het aangenaam wandelweer, dus ga ik op pad met mijn fototoestel.The sun shines plenty. If you look outside  you would not say that it is already the end of October.
But once you get out the door, you feel the wind and the cold. The sun makes it pleasant walking again, so I go on path with my photo camera.Heerlijk..........de zon schijnt op mijn gezicht en ik ben even helemaal alleen met de zon en mijn gedachten.
Ik geniet van alle kleuren en de prachtige herfstplaatjes om me heen.
Even geen zorgen , maar puur genieten :)

I love it.......... the sun is shining on my face and I am equally all alone with the sun and my thoughts. I enjoy all the beautiful autumn colors and images around me.
No worries, but pure enjoyment :)
Liefs Bianca  xxxx
Lots of hugs Bianca xxx


 

zaterdag 27 oktober 2012

Therapie.............


Wanneer je een depressie hebt wordt er, in therapie,  extra aandacht besteedt aan creativiteit.
Werken met je handen zorgt ervoor dat je minder in je hoofd blijft zitten.
When you have a depression, in therapy, there is extra attention to creativity.Working with your hands makes you stay less in your head.


Mijn creativiteit heeft uiteraard met wonen te maken.
Het maken van collages geeft mij veel rust en ik vindt het super leuk om te doen.
In onze hal hing een groot schilderij met één grote rode roos erop.
Ik was daar al een tijdje op uit gekeken en besloot het schilderij een make-over te geven.
My creativity, course has a conection with living. Making collages gives me a lot of rest and I find it super fun to do.In our hallway hung a large painting with one large red rose on it. It was there for quite a while  and I decided to give the painting a make-over.

En zie hier het eindresultaat. Een collage in warme tinten. Uiteraard moest de side-table ook opnieuw aangekleed worden.
Best mooi geworden, al zeg ik  het zelf.
And see here the final result. A collage in warm tones. Of course also the side-table had to be dressed again. Pretty nice ,though I say it myself.


Een fijne zondag allemaal.
Liefs Biancca xx
Have a good Sunday,
Love Bianca xx

zaterdag 20 oktober 2012

2 stappen vooruit, 3 stappen achteruit............2 steps forward, 3 steps back..........

 
 
 
In februari werd ik letterlijk onderuit gehaald door een depressie.
Na 16 weken therapie, intensieve begeleiding en 3 weken vakantie dacht ik er weer helemaal klaar voor te zijn.
Niets is minder waar..............
In February I was literally shaken by a depression.After 16 weeks of therapy, intensive support and 3 weeks holiday I thought I was ready to begin again.
Nothing is less true..............
 
Na 2 weken werken ( 2 ochtenden van 4 uurtjes ) ging het mis,
Alles wat ik "geleerd"had verdween zodra ik de werkvloer opstapte.
De automatische piloot nam het over en daar ging ik weer............
After 2 weeks work (2 mornings of 4 hours) it went wrong, everything I "learned" had disappeared as soon as I walked out on the work floor.
The autopilot took over and there I went again ... ... ... ...
 
 
 
Gelukkig zag mijn werkgever dat het echt nog niet ging en in overleg besloot ik 2 weken rust te nemen.
Maar in plaats van rust namen de stress en spanningen de overhand en verloor ik mezelf in paniekaanvallen.
Fortunately my employer saw that it really went wrong and in consultation  I decided to take 2 weeks rest.
But instead of resting the stress and tension prevailed and I lost myself in panic attacks.
 
Uiteindelijk heb ik mezelf een week oplaten nemen. Zoals mijn arts zei: Tijd voor een time-out.
Nog nooit heb ik zoveel verdriet gehad als die dag.
Alles waar ik al die maanden voor gewerkt had was weg voor mijn gevoel.
I ended up making myself a week take ascents. As my doctor said: time for a time out.
I have never had as much grief as that day.Everything I had worked for all those months was away for my feeling
 
 

 
 
Het weekje rust heeft me goed gedaan en mij ook laten zien dat haast mij geen goed doet.
Het in het nu leven, niet te ver vooruit kijken zijn heel belangrijk voor mij.
The week of rest has done me well and I also know that to much hurry does no good for me.
I have to life in the now and to not look too far ahead are very important to me.
 
 
 
Inmiddels ben ik weer 3 weken thuis en langzaam begin ik weer te leven.
Werken ?????? Nu niet en wanneer wel, ik weet het niet.
Het enige wat ik weet is dat ik het dag voor dag en stap voor stap zal moeten doen om mijn weg terug te vinden en dat is erg moelijk.
Meanwhile I am 3 weeks at home and slowly I start to live again. Work?????? Not now, and I don't know wen .The only thing I know is that I thave to take day by day and step by step to find my way back and that is very difficult.
 
Ik hoop dat ik over enkele maanden jullie kan laten weten dat ik op het juiste pad zit.
In de tussentijd zal ik proberen om jullie blogs te volgen.
I hope I can let you know in a few months that I am on the right path.In the meantime, I'll try to follow your blogs.
 
Veel liefs Bianca
Lots of hugs, Bianca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

woensdag 19 september 2012

Druk........Busy........

 
 

 
 
Druk, druk, druk.....
Toenemende druk.
Oplopende druk.
Alsmaar drukker.
Druk, druk en nog eens druk.
 
Overal haast en stress:
haast, haastig, haastiger.
Opzij, opzij en op zij
"ik ben druk"
"als een haas er van door".
 
Druk, altijd druk.
Druk is gewoon.
Druk is normaal.
Wie niet druk is,
telt niet mee.
Staat aan de kant.
 
Een belletje hier,
Een mobieltje daar,
Kort even.
Snel tussen door drukken.
 
Onthaasten
begint in jezelf.
Niet naast je: bij je collega's,
Niet boven je: bij je leiding.
 
Onthaasten,
begint in jezelf.
Jij bent de eerste,
die ruimte schept.
Jij bent de eerste,
die zich minder laat opjagen.
Jij bent de eerste,
om te ontdekken:
Haast kost tijd.
Haast is duur.
 
Onthaast:
adem je beter,
zie je meer,
vergeet je minder,
Doe je zelfs meer.
Onthaasten is soms even
glimlachen naar jezelf,
en naar een ander.
De sfeer wordt minder druk.
 
Marinus van den Berg
 

 
Dit gedicht zegt zoveel over mij.
Teveel haast om weer aan het werk te gaan.
De teleurstelling dat het is mislukt.
Dat doet pijn, maar leert mij dat ik aan mezelf moet denken
Dat ik moet onthaasten
En dat alleen ik dit kan doen.
 
Bianca xx
 
 
 
Busy, busy, busy ...
Increasing pressure.
Ascending pressure.
Ever-busier.Busy, busy and busy.
 
Hurry and stress:
haste, hurriedly everywhere, hasty.
Aside, aside and there I go again.
 
Busy, always busy.
Busy is simply.
Busy is normal.
Who is not busy, does not count.
State to the side.
 
A call there,
A briefly mobile call there.
Quickly inbetween.
 
Relaxation
Begins in yourself,
Not beside you: white your colleagues,
Not above you: your boss.
 
Relaxation
Begins in yourself
You're the first one
Who creates space
You're the first
To bestir youself less late.
You're the first to discover:
Hurry takes time.
Hurry is expensive.
 
Unwind:
You breath better
You see more
You forget less
You do even more.
 
Relaxation is sometimes
even smiling to yourself
and to another
The atmosphere becomes less pressured.
 
Marinus van den Berg 
 
 
This poem says so much about me.
Too much hurry to go back to work.
The disappointment that it failed.
That hurts, but teaches me that I must think of myself
I must slow down
And that, only I can do.
 
Bianca xx

dinsdag 4 september 2012

MIJN EERSTE DAG.......

 
 
Na ruim een half jaar, heb ik vanochtend 4 uurtjes gewerkt.
Ik wist niet wat ik er van moest verwachten, maar het is me erg meegevallen.
After more than half a year, I've worked this morning 4 hours.
I didn't know what I had to expect, but everything was oke.
 
Ik zat een beetje onwennig achter mijn bureau en voelde me een beetje vervreemd.
Maar na een uurtje begon ik mijn draai alweer een beetje te vinden.
I sat behind my desk a bit awkward and felt a bit alienated.
But after an hour I began to find my turn again.
 
 
 
Op advies van de ARBO begin ik met 2 ochtenden in de week.
Dat lijkt weinig, maar ik was deze eerste ochtend al behoorlijk moe.
Zal ook wel de leeftijd zijn hihihihi............
On the advice of the ARBO I start with 2 mornings in the week.
That may seem little, but I was this first morning already pretty tired.
Will also be the age  hihihihi ... ... ... ...
 
De onzekerheid ligt bij mij altijd op de loer, niet gek voor een perfectioniste als ik !!!!
Wat zeg je als men aan je vraagt waarom je er zolang niet bent geweest ?
Gelukkig kwam die vraag vandaag niet.
Maar goed, de kop is eraf............ik ben terug in de "echte" wereld.
Geen bescherming meer binnen de veilige muren van het ziekenhuis.
The uncertainty lies with me, always wanting to be the best!!!!
What do you say if someone asks me where I have been for so long ?
Fortunately, that question did not came today.
But anyway, I've taken the first step... ... ... ... I am back in the "real" world.
No more protection within the safe walls of the hospital.
 
 
 
En het voelt heerlijk. ik voel me weer mens worden.............
Alleen nu met een klein stemmetje in  mijn achterhoofd die ervoor zorgt dat ik het
juiste pad blijf volgen.
And it feels delicious. I feel human again ... ... ... ....
Only now with a small voice in the back of my head, that ensures that I follow the right path.....
 
MIJN EERSTE DAG zit er op, op naar de volgende :)
Liefs Bianca xxx
MY FIRST DAY is done, on to the following:)
Love Bianca xxx
 
 
 
 

vrijdag 31 augustus 2012

WEEKEND !!!!!!!!!!!!!

 
 
Heerlijk...............het weekend staat weer voor de deur.
Normaal gesproken werk ik altijd op de zaterdag, maar nu even niet, dus ik heb echt weekend.
 
I love it...........it's almost weekend.
Normally I have to work on Saterday, but not now, so I have a really long weekend
 
Morgenvroeg ga ik naar de kapper.
Ik vind het altijd heerlijk als er aan mijn haren gefrunnikt word. Kleurtje erin, beetje knippen
en ondertussen heerlijk boekjes lezen. En dan het liefst de roddelbladen zoals de Story, Prive, Weekend............die lees ik anders nooit, alleen bij kapper, zo fijn.
 
I have a appointment with my hairdresser tommorow morning.
I love to go to my hairdresser, the way the do my hair, the washing, the styling. New colour, some cutting and inbetween I will be reading some magazines. I prefer the gossip magazines.......... normaly I don't read them, only when I'm with my hairdresser and I love to do it.
 
 
 
Ik wens jullie allemaal een heerlijk weekend toe. Hopelijk met nog wat zon......dat zou fijn zijn.
Veel liefs en tot volgende week.
Bianca xx
 
I wish you al a lovely weekend. Hopefully with some sunshine..........that would be nice.
Lots og hugs and untill next week.
Bianca xx

dinsdag 28 augustus 2012

Iedere dag........Ik zou wel willen, maar dat gaat me denk ik niet lukken.
Om iedere dag een berichtje te maken, maar ik zal wel vaker in blogland te vinden zijn.
I would want to, but I don't think I can make it true.
To write on my blog every single day, but I promiss to be more often in bloggersland.
 
Vandaag lekker samen met mijn hubbie op pad geweest.
We hebben afgelopen zondag onze verjaardagen gevierd. Ik ben al jarig geweest en de verjaardag
van mijn hubbie komt er nog aan.  We vieren het altijd samen, gezellig, maar ook maar 1 keer
de hele bende ( +/- 50 pers. ) in huis pffffff...............
Today, my hubbie and I were out for the day.
Last Sunday my hubbie and I celebrated our birthdays. My birthday was in July and the birthday of my hubbie is in September. We always celebrate our birthdays together, just one day the whole gang ( about 50 mpers. ) in our house is enough...pffffff...........
 
Leuke cadeautjes gehad, maar ook een hoop centjes en wat doen we daar mee ? Nou........
Uitgeven natuurlijk....hihihi...........
En ik wist al precies in welke winkel ik dat wilde gaan doen.
Een paar blogs terug heb ik jullie verteld over een geweldige winkel in Valburg. De Potstal.
Daar zijn we vandaag dus geweest.
We have had very nice gifts and also enough to spend as we want to.......so what do you do? Well....
Spend it of course....hihihi.............
And I already now the place to be.
In another blog I told you about a great store in Valburg. De Potstal.
And that's the place we went to today.
 
De achterbank van de auto moest plat om alles mee te kunnen nemen, zo leuk !!!!!!!!
Er waren weer net nieuwe spullen binnen uit Frankrijk, wat een geluk.
We wilde iets leuks kopen voor op ons dakterras en dat is goed gelukt.
We had to make some room in the car to make shure  that everything would fit in it.
So much fun !!!!!!!
The owners of the store were just back from a trip to France and they had bought a lot of new stuff. Lucky us.
We wanted to buy some things for our roofterrace and we did.
 
 
Vind je het niet prachtig ? Een oud kinderbedje, een verroest dienblad, 2 leuke potten en een
oud metalen kistje wat eens dienst deed als reiskoffer van een vertegenwoordiger in chirurgische gereedschappen ( naam die erin staat op internet opgezocht ) . De vaasjes, het wasbord en de hortensia had ik al. Nu alleen nog wat plantjes erin en het is helemaal af.
Don't you find it beautiful? An old Cot, a corroded tray, 2 cute jars and an old metal casket what was once served as a travel suitcase of a representative of surgical tools (I looked it up on internet ). The vases, the washboard and the hydrangea I alreadyhad. Now I only need som plants and it's totally off.
 
 
In november begint de kerstshow in De Potstal, ik kan niet wachten hihihi...............
Groetjes en veel liefs
Bianca xx
The Christmascollection arrives in November, I can hardly wait.........hihihih...........
My best regards and love.
Bianca xx

maandag 27 augustus 2012

Spannend !!!!!!!!Na ruim een half jaar thuis te hebben gezeten door een depressie, ga ik vanaf volgende week dinsdag weer beginnen met mijn werk. Weliswaar met aangepaste tijden en nog maar voor 2 ochtenden, maar toch............
Ik, de workaholic, perfectioniste, zich zelf wegcijferende en onzekere "dame" ga weer terug naar de bewoonde wereld, althans zo voelt het.

After more than half a year to have been sitting at home with a depression, I'm going to start again from next week Tuesday with my work. Although with custom times and yet  for 2 mornings, but still ... ... ... ...I, the workaholic, Bree, weg and uncertain themselves "woman" is going back to the inhabited world, at least that how it feels.Zin....ja, heel veel......maaaaaaaaarr..........o zo bang voor een terugval.
Ik schrijf normaal niet zoveel over mijn gevoelens, maar in schrijven kan ik zoveel kwijt, dat ga ik proberen  meer te doen.

Sentence .... Yes, very much ... ... ... .... buuuuuuuuuuuttt ... o so afraid of a downturn. I write about my feelings, but normally not so much, in writing I can lose so much, that I'm going to try to do it more.Mijn blog een beetje als uitlaadklep gebruiken voor de minder leuke, maar vooral voor alle leuke dingen die ik doe en ga doen..........
Misschien dat andere zich hierin herkennen......want als ik een ding in therapie heb geleerd is dat ik lang niet de enigste ben met een depressie. Deze ziekte komt veel meer voor dan wij denken.
En ja, het is een ziekte.
Je ziet er alleen niets van aan de buitenkant wat het soms erg frustrerend kan maken.

I'm going to use my blog a bit like unloading  for the less fun, but especially for all the nice things that I do and are going to do ... ... ....Maybe that you recognize some issues ... ... because if I've learned one thing in therapy it's that I am not the only one with a long depression. This disease is much more than we think. And Yes, it is a disease. None of it is seen on the outside, which can make this sometimes very frustrating.Maar goed.......ik zal proberen wat actiever te zijn on blogland, wat goed voor mij is en hopelijk leuk voor jullie.............hihihhi....
Voor nu, allemaal een fijne week en tot morgen.
Liefs Bianca xx

But well ... .... I will try to be more active on blog land, which is good for me and hopefully fun for you guys ... ... ... .... hihihhi ....For now, all a fine week and until tomorrow.
Love Bianca xx

Lief hé
So sweet
 

dinsdag 7 augustus 2012

De Potstal in Valburg

Wat ga je doen wanneer je vakantie hebt en het regent ????
Treurig thuis op de bank zitten....??? Wel nee joh............dan stap je in de auto en rij
je naar het plaatsje Valburg in Gelderland.

What are you going to do when you have vacation and it's raining???? Being sad, at home sitting on the couch ....??? Though no ... ... ... ... then you step into the car and you drive to the village of Valburg in Gelderland.

Vandaag was dus zo'n dag..........regen, zon, regen , zon enne.....weer regen.
Samen met mijn hubbie in de auto gesprongen en naar Valburg gereden.
Volgens Ria ( It's me ) zit hier een geweldig Brocante winkeltje.

Today was so such a day ... ... .... rain, Sun, rain, Sun and..... more rain.  
I jumped in the car with my hubbie and drove to Valburg.
According to Ria (it's me) there is a great Brocante shop sitting here.

Nou....en.....ja......ik kan niet anders zeggen dan: Hier zit een FANTASTISCHE winkel
vol met brocante, verf, stofjes en nog veel meer..........arggggg.......hier wordt je hebberig van !!!!

Well ... and ... Yes ... ... I can only say: here is a FANTASTIC  shop full of bric-a-BRAC, paint, fabrics and much more ..... ..... arggggg ……. I'm getting greedy off it !!!!

Eerst een rondje lopen want er is zoveel, je komt echt ogen te kort.
Daarna, onder het genot van een kopje koffie en thee met versgebakken appeltaart ( jammie )
alles even laten bezinken.

First a round walk because there is so much, you really have a pair of eyes too short.Afterwards, enjoy a cup of coffee and tea with freshly baked apple pie (jammie) and let everything settle.

Zie hieronder een impressie van wat wij zoal zagen.

See below an impression of what we saw.


( dubbel klikken voor vergroting )
Prachtig toch !!! En dit is nog maar een klein stukje van de winkel.

Beautiful!!! And this is just a small piece of the shop.

Uiteraard konden wij niet met lege handen naar huis gaan....hihihi.....
Terwijl mijn hubbie de auto aan het inladen was, heb ik nog even een paar foto's gemaakt
en met mezelf afgesproken dat ik hier toch zeker een keer in de
3 á 4 maanden terug moet komen.
Goede deal !!!!!

Dit is onze "buit"..........

Of course we couldn't go home empty-handed .... hihihi .....While my hubbie was loading the car, I  created a few pictures myself and I agreed with myself that I have to come back every ones in the 3 á 4 months.  Good deal!!!!!

This is our "loot" ... ... ....

( dubbel klikken voor vergroting )


Wil jezelf ook een keer gaan kijken ( portemonnee niet vergeten )
dan kun je bij De Potstal terecht van dinsdag t/m zaterdag.
Kijk voor meer info op: www.depotstal.nl

Want to go watch yourself  ( do not forget your wallet ) then you can visit the shop from Tuesday
 till Saturday.Look for more info at: www.depotstal.nl


zondag 29 juli 2012

Het is een meisje...........It's a babygirl...............

Op dinsdagochtend 10 juli 2012 om 11.50 uur is mijn zusje bevallen van haar dochtertje.
On Tuesdaymorning the 10th of juli 2012 at 11.50 a.m.my sister gave birth to a babygirl.


CHLOÉ
3610gram
52cm
Zusje van Ehlana, Dominic en Gio.
Babysister of Ehlana, Dominic and Gio.

Ruim 30 uur nadat de vliezen waren gebroken en deze kleine
meid nog steeds niet uit de buik wilde komen, kreeg mijn zusje een
infuus met weeënopwekkers !!! NIET FIJN.....
More than 30 hours after the membranes were broken and this little girl still not wanted to come from the belly, my little sister got somthing to get the baby out!!! NOT FUNNY .....

Binnen 1 uur ging het van 2 cm naar volledige ontsluiting en werd mijn
prachtige nichtje geboren..........en gedurende de hele bevalling heb
ik mijn zusje geholpen, zover dat kon.....pffffff...........
Within 1 hour it went from 2 cm to full disclosure and was my wonderful niece born ... ... .... and throughout the childbirth I have helped my sister, as far as I could ...pffffff ... ... ... ...


Helaas had Chloé een bacterie opgelopen in het ziekenhuis en moesten zij
en mijn zusje 7 dagen in het ziekenhuis blijven.
Unfortunately, Chloé suffered a bacterium in the hospital  and she and my sister had to remain for 7 days in the hospital.


Inmiddels zijn ze beide weer thuis en slaapt ze heerlijk in haar eigen bedje.
Is het geen schatje...........
Now they are both back home where she sleeps in her own bed. Isn't she sweet... ... ... ...


Voor haar geboortekaartje schreef ik de volgende tekst en
maakt ik de volgende foto:

Uit liefde geboren, sprakeloos en blij,
Ontroerd door zo'n klein mensje als jij.
Het mooiste geschenk wat wij ons konden wensen,
zo blijkt maar weer liefde kent geen grenzen.

For her birth announcement I wrote the following text and made the following photo:

Born out of love,  speechless and happy,
touched by such a small person like you.
The most beautiful gift we could wish for,
as it turns out again, love knows no bounds.


Liefs tante Bianca
With Love, aunt Bianca

maandag 23 juli 2012

Happy Birthday to me...........

Vandaag.......23 juli 2012..........heb ik de fantastische ( ahum.. ) leeftijd van 44 bereikt.
Today ... ....23 July 2012 ... ... .... I have achieved the fantastic (ahem ..) age of 44.

Natuurlijk zou ik jullie allemaal persoonlijk willen uitnodigen, maar ja, dat lukt helaas niet, dus......
Of course I would like to invite you all personally, but yes, that unfortunately not succeed, so. .. ...

Zal ik jullie laten delen in mijn cadeaus en gebak via mijn blog.
I will let you guys share in my gifts and cakes on my blog.

Van mijn hubbie heb ik een paar donker rode enkellaarsjes gekregen ( hak 10cm !!! )
Of my hubbie I received a few dark red ankle boots (heel 10 cm!!!)


En voor mijn Apple IPad had ik nog een hoes nodig. Ik wilde deze graag in de
kleur roze...........maar omdat mijn hubbie er af en toe ook gebruik van maakt en
hij 'echt niet"met een roze Ipad ging lopen.....hihihih........heb ik als compromis
voor babyblauw gekozen.......
And for my Apple IPad I  needed a cover. I wanted to have the cover in the color pink ... ... ... but because my hubbie occasionally makes use of my IPad and he really not wanted to walk with
a pink cover...........hihihi.....I choose the baby blue.....

en.......omdat het de tijd van de zomerkoninkjes is heb ik voor jullie.
deze heerlijke aardbeientaart.  Eet smakelijk.
and ... ... because it is the time of the summer kings I have for you guys this delicious Strawberry cake.  Eat tasty.Veel liefs Bianca xxx
Love and hugs Bianca xxx