Translate

zondag 29 juli 2012

Het is een meisje...........It's a babygirl...............

Op dinsdagochtend 10 juli 2012 om 11.50 uur is mijn zusje bevallen van haar dochtertje.
On Tuesdaymorning the 10th of juli 2012 at 11.50 a.m.my sister gave birth to a babygirl.


CHLOÉ
3610gram
52cm
Zusje van Ehlana, Dominic en Gio.
Babysister of Ehlana, Dominic and Gio.

Ruim 30 uur nadat de vliezen waren gebroken en deze kleine
meid nog steeds niet uit de buik wilde komen, kreeg mijn zusje een
infuus met weeënopwekkers !!! NIET FIJN.....
More than 30 hours after the membranes were broken and this little girl still not wanted to come from the belly, my little sister got somthing to get the baby out!!! NOT FUNNY .....

Binnen 1 uur ging het van 2 cm naar volledige ontsluiting en werd mijn
prachtige nichtje geboren..........en gedurende de hele bevalling heb
ik mijn zusje geholpen, zover dat kon.....pffffff...........
Within 1 hour it went from 2 cm to full disclosure and was my wonderful niece born ... ... .... and throughout the childbirth I have helped my sister, as far as I could ...pffffff ... ... ... ...


Helaas had Chloé een bacterie opgelopen in het ziekenhuis en moesten zij
en mijn zusje 7 dagen in het ziekenhuis blijven.
Unfortunately, Chloé suffered a bacterium in the hospital  and she and my sister had to remain for 7 days in the hospital.


Inmiddels zijn ze beide weer thuis en slaapt ze heerlijk in haar eigen bedje.
Is het geen schatje...........
Now they are both back home where she sleeps in her own bed. Isn't she sweet... ... ... ...


Voor haar geboortekaartje schreef ik de volgende tekst en
maakt ik de volgende foto:

Uit liefde geboren, sprakeloos en blij,
Ontroerd door zo'n klein mensje als jij.
Het mooiste geschenk wat wij ons konden wensen,
zo blijkt maar weer liefde kent geen grenzen.

For her birth announcement I wrote the following text and made the following photo:

Born out of love,  speechless and happy,
touched by such a small person like you.
The most beautiful gift we could wish for,
as it turns out again, love knows no bounds.


Liefs tante Bianca
With Love, aunt Bianca

maandag 23 juli 2012

Happy Birthday to me...........

Vandaag.......23 juli 2012..........heb ik de fantastische ( ahum.. ) leeftijd van 44 bereikt.
Today ... ....23 July 2012 ... ... .... I have achieved the fantastic (ahem ..) age of 44.

Natuurlijk zou ik jullie allemaal persoonlijk willen uitnodigen, maar ja, dat lukt helaas niet, dus......
Of course I would like to invite you all personally, but yes, that unfortunately not succeed, so. .. ...

Zal ik jullie laten delen in mijn cadeaus en gebak via mijn blog.
I will let you guys share in my gifts and cakes on my blog.

Van mijn hubbie heb ik een paar donker rode enkellaarsjes gekregen ( hak 10cm !!! )
Of my hubbie I received a few dark red ankle boots (heel 10 cm!!!)


En voor mijn Apple IPad had ik nog een hoes nodig. Ik wilde deze graag in de
kleur roze...........maar omdat mijn hubbie er af en toe ook gebruik van maakt en
hij 'echt niet"met een roze Ipad ging lopen.....hihihih........heb ik als compromis
voor babyblauw gekozen.......
And for my Apple IPad I  needed a cover. I wanted to have the cover in the color pink ... ... ... but because my hubbie occasionally makes use of my IPad and he really not wanted to walk with
a pink cover...........hihihi.....I choose the baby blue.....

en.......omdat het de tijd van de zomerkoninkjes is heb ik voor jullie.
deze heerlijke aardbeientaart.  Eet smakelijk.
and ... ... because it is the time of the summer kings I have for you guys this delicious Strawberry cake.  Eat tasty.Veel liefs Bianca xxx
Love and hugs Bianca xxx


zondag 15 juli 2012

Geen internet..............No internet................

Wat een ellende........2 weken zonder internet !!!!!!!!
Je hebt vooraf geen idee hoeveel je internet gebruikt..........veeeeeeeeeeeel.....hihi...
Geen blog, geen facebook, geen berichtjes én geen rekeningoverzicht.
Dat laatste is niet zo heel erg.........hoef je ook niets te betalen ( nou ja ?? )
Maar, sinds vandaag is alles weer hersteld en kan ik mij weer heerlijk uitleven
op mijn blog.

What a misery ..... ...2 weeks without internet!!!!!!!!
You have no idea in advance how much you use the internet. ... ... ... very muuuuuuch ... ... hihi ...
No blog, no facebook, no messages and no account overview.
No account overview is not so bad ... ... ... you don't have to pay anything (well yes??)
But, today the internet is restored  and I can enjoy myself again on my blog.


Fijne zondag, liefs Bianca
Have a nice Sunday, hugs Bianca