Translate

vrijdag 31 mei 2013

Mijn hubbie.............My hubbie..............

 
 
Ik heb het geprobeerd, maar na 5 weken kon ik echt niet meer.
Waar heb ik het over ? Terugkeren naar mijn werk.
I've tried, but after 5 weeks I could really not more.
Where am I talking about? Return to my work.

Door de depressie zit ik nu 15 maanden in de ziektewet en ik had nooit gedacht
dat ik hierdoor niet meer zou terugkeren op mijn werk. Maar naar 2 pogingen met
een behoorlijke terugval als gevolg is dit de beste beslissing om te nemen.
By the depression, I am now 15 months in the sickness benefits act and I never thought I would not return anymore on my work.
But to 2 attempts with a proper fallback as result this is the best decision to make.

Hierdoor wordt voor mij een grote stress factor weggenomen, maar wat nu?
Wat ga ik doen? Ik heb bijna 25 jaar lang fulltime gewerkt in een commerciƫle functie.
Hoe anders gaat mijn leven er nu uitzien, hoe ga hier invulling aan geven?
There is for me a great stress factor removed, but what now?
What am I going to do? I have almost worked for 25 years full time in a commercial function.
How different is my life going to look now ?

Ik moet eerst weer een stabiel leven leiden, zowel geestelijk als lichamelijk voordat
ik mij op een nieuwe baan kan gaan richten. Het brengt een hoop twijfels en verdriet
met zich mee.
First I need to lead a stable life, both mentally and physically before I can focus on a new job.
It brings a lot of doubts and sadness.
 
Maar weet je wat........opgeven is geen optie en met mijn hubbie aan mijn zijde komt
het vast weer goed. Mijn hubbie, die ook geen makkelijk tijd heeft gehad als partner
van en die onvoorwaardelijk achter mij blijft staan,
Mijn rots, mijn steun en toeverlaat.......zoals we elkaar beloofde bijna 22 jaar geleden .
IN GOEDE EN IN SLECHTE TIJDEN........
But you know what........ giving up is not an option and with my hubbie by my side it well be oke again. My hubbie, who also has had no easy time as a partner of and still stands unconditionally behind me, my rock, my help and stay ... .... as we promised each other almost 22 years ago.
IN GOOD TIMES AND BAD........

Bedankt lieverd , voor alles xxxxxx
Thanks sweetie, for everything xxxxxx
dinsdag 7 mei 2013

Inspiratie..........Inspiration.......


Als therapie ben ik bijna een jaar geleden begonnen met schilderen.
Nou ben ik niet van het fruit of van portretten.............daar ben ik veeeeeeeels
te perfectionistisch voor. Dan zou er geen schilderij af komen, want niets zou
goed genoeg zijn.
In therapy I almost started a year ago with painting.Well I'm not of the fruit or of portraits............. I.m muuuuuuuch to perfectionist.
Then there would be no painting come off, because nothing would be good enough.

Dus ben ik van de vrije, surrealistische en "niets"betekende schilderen.
En ik vind het heerlijk om te doen. Het kind in mij komt los...hihi .........
So I'm of the free, surrealist and "nothing" meaning paintings. And I love doing it.
The child in me comes off ... hihi.........

Onlangs heb ik een nieuw schilderij gemaakt en deze wil ik graag met jullie delen.
Zie bovenstaande foto.
Het geeft mij veel voldoening en rust om dit te kunnen doen....enne......wie weet
kan je ooit een " echte " Bianca kopen. ( men moet kunnen blijven dromen )
Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.
Recently, I have a new painting created and I would like to share it with you.
See the above picture.
It gives me great satisfaction and serenity to be able to do this .... and ... ... who knows can you ever buy a "real" Bianca. (one should be able to keep dreaming)
I'm curious what you think of it.

Nog een fijne week.
Liefs Bianca
Have a nice week.
Love Bianca