Translate

woensdag 19 september 2012

Druk........Busy........

 
 

 
 
Druk, druk, druk.....
Toenemende druk.
Oplopende druk.
Alsmaar drukker.
Druk, druk en nog eens druk.
 
Overal haast en stress:
haast, haastig, haastiger.
Opzij, opzij en op zij
"ik ben druk"
"als een haas er van door".
 
Druk, altijd druk.
Druk is gewoon.
Druk is normaal.
Wie niet druk is,
telt niet mee.
Staat aan de kant.
 
Een belletje hier,
Een mobieltje daar,
Kort even.
Snel tussen door drukken.
 
Onthaasten
begint in jezelf.
Niet naast je: bij je collega's,
Niet boven je: bij je leiding.
 
Onthaasten,
begint in jezelf.
Jij bent de eerste,
die ruimte schept.
Jij bent de eerste,
die zich minder laat opjagen.
Jij bent de eerste,
om te ontdekken:
Haast kost tijd.
Haast is duur.
 
Onthaast:
adem je beter,
zie je meer,
vergeet je minder,
Doe je zelfs meer.
Onthaasten is soms even
glimlachen naar jezelf,
en naar een ander.
De sfeer wordt minder druk.
 
Marinus van den Berg
 

 
Dit gedicht zegt zoveel over mij.
Teveel haast om weer aan het werk te gaan.
De teleurstelling dat het is mislukt.
Dat doet pijn, maar leert mij dat ik aan mezelf moet denken
Dat ik moet onthaasten
En dat alleen ik dit kan doen.
 
Bianca xx
 
 
 
Busy, busy, busy ...
Increasing pressure.
Ascending pressure.
Ever-busier.Busy, busy and busy.
 
Hurry and stress:
haste, hurriedly everywhere, hasty.
Aside, aside and there I go again.
 
Busy, always busy.
Busy is simply.
Busy is normal.
Who is not busy, does not count.
State to the side.
 
A call there,
A briefly mobile call there.
Quickly inbetween.
 
Relaxation
Begins in yourself,
Not beside you: white your colleagues,
Not above you: your boss.
 
Relaxation
Begins in yourself
You're the first one
Who creates space
You're the first
To bestir youself less late.
You're the first to discover:
Hurry takes time.
Hurry is expensive.
 
Unwind:
You breath better
You see more
You forget less
You do even more.
 
Relaxation is sometimes
even smiling to yourself
and to another
The atmosphere becomes less pressured.
 
Marinus van den Berg 
 
 
This poem says so much about me.
Too much hurry to go back to work.
The disappointment that it failed.
That hurts, but teaches me that I must think of myself
I must slow down
And that, only I can do.
 
Bianca xx

dinsdag 4 september 2012

MIJN EERSTE DAG.......

 
 
Na ruim een half jaar, heb ik vanochtend 4 uurtjes gewerkt.
Ik wist niet wat ik er van moest verwachten, maar het is me erg meegevallen.
After more than half a year, I've worked this morning 4 hours.
I didn't know what I had to expect, but everything was oke.
 
Ik zat een beetje onwennig achter mijn bureau en voelde me een beetje vervreemd.
Maar na een uurtje begon ik mijn draai alweer een beetje te vinden.
I sat behind my desk a bit awkward and felt a bit alienated.
But after an hour I began to find my turn again.
 
 
 
Op advies van de ARBO begin ik met 2 ochtenden in de week.
Dat lijkt weinig, maar ik was deze eerste ochtend al behoorlijk moe.
Zal ook wel de leeftijd zijn hihihihi............
On the advice of the ARBO I start with 2 mornings in the week.
That may seem little, but I was this first morning already pretty tired.
Will also be the age  hihihihi ... ... ... ...
 
De onzekerheid ligt bij mij altijd op de loer, niet gek voor een perfectioniste als ik !!!!
Wat zeg je als men aan je vraagt waarom je er zolang niet bent geweest ?
Gelukkig kwam die vraag vandaag niet.
Maar goed, de kop is eraf............ik ben terug in de "echte" wereld.
Geen bescherming meer binnen de veilige muren van het ziekenhuis.
The uncertainty lies with me, always wanting to be the best!!!!
What do you say if someone asks me where I have been for so long ?
Fortunately, that question did not came today.
But anyway, I've taken the first step... ... ... ... I am back in the "real" world.
No more protection within the safe walls of the hospital.
 
 
 
En het voelt heerlijk. ik voel me weer mens worden.............
Alleen nu met een klein stemmetje in  mijn achterhoofd die ervoor zorgt dat ik het
juiste pad blijf volgen.
And it feels delicious. I feel human again ... ... ... ....
Only now with a small voice in the back of my head, that ensures that I follow the right path.....
 
MIJN EERSTE DAG zit er op, op naar de volgende :)
Liefs Bianca xxx
MY FIRST DAY is done, on to the following:)
Love Bianca xxx